PORTFOLIO > Tattoo Portfolio

taken from a pattern on a plate.

plate pattern pt 1
plate pattern pt 1
2009